tima

Tima "Ribnjak" iz snova

Srbija - Mošorin

Home   | O nama   | Ribnjak   | Riba   | Partneri   | Galerija   | Kontakt   |
Ptice na ribnjaku: Patke

"Ribnjak Tima" Srbija - Mošorin

Lokacija našeg ribnjaka

Ribnjak Tima dobio je ime po osnivaču Timi Simiću a nalazi se u Mošorinu pored Titelskog brega. Prostire se na površini od 40 hektara na dve lokacije u Mošorinu i Šajkašu. Udaljen je od Novog Sada 32 km. Najbliži magistralni put mu je Auto Put E75 od kojeg je udaljen 20km. Sa auto puta se može doći spuštajem na koviljskoj petlji, zatim kroz Šajkaš do Mošorina. Kako do Time

 

Snabdevanje ribnjaka vodom

Ribnjak se snabdeva vodom iz meliracionih kanala spojenih sa Tisom. U zavisnosti od potreba uključuju se pumpe koje direktno pumpaju vodu iz Tise. Tokom letnjih meseci dodatnim prepumpavanjem iz Tise zadovoljavaju se potrebe ribnjaka.

Jezera - Bazeni

Jezera su građena po principu nasipa u omeru 20% ispod i 80% iznad površine tla. Veličina jezera varira od 0,5 do 2,5 hektara u zavisnosti od konfiguracije terena. Nalaze se na dve udaljene lokacije u Šajkašu na 20 hektara i u Mošorinu na 20 hektara.

Održavanje ribnjaka

Isušivanje, čišćenje i pripremanje ribnjaka u potpunosti se izvodi uz pomoć sopstvene mehanizacije. Čišćenju ribnjaka pristupa se u zavisnosti od potreba i plana proizvodnje za određenu vrstu.


Na vrh


Priprema ribnjaka

Priprema oranice za ribnjak

Kanal za snabdevanje vodom

Kanal za snabdevanje vodom

Ribnjak sa titelskog brega

Ribnjak sa brega

Ribnjak sa titelskog brega slikan s desna

Ribnjak dijagonalno s brega